Conferinta Nationala de Medicina a Familiei
 23 - 26 octombrie 2024
Mi-S: 10.00-19.00

Consiliul coordonator SAMF

Șef Lucr. Dr. Adriana Lavinia CIOCA (Sibiu)
Conf. Dr. Elena Adorata COMAN (Iași)
Șef Lucr. Dr. Laura Maria CONDUR (Constanța)
Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU (Craiova)
Prof. Dr. Roxana FOLESCU (Timișoara)
Conf. Dr. Mihaela Adela IANCU (București)
Conf. Dr. Constantin KAMAL (Craiova)
Prof. Dr. Polliana Mihaela LERU (București)
Prof. Dr. Liana Mioara MOȘ (Arad)
Conf. Dr. Andrea Elena NECULAU (Brașov)
Șef Lucr. Dr. Eugenia Voica POP (Oradea)
Conf. Dr. Aida PUIA (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU (București)
Prof. Dr. Ioan ȚILEA (Târgu Mureș)
Conf. Dr. Andreea VARGA (Târgu Mureș)
Prof. Dr. Doina Carina VOINESCU (Galați)

Coordonator științific RJMP
Acad. A. V. CIUREA (București)

Secretar General
Dr. Mihai-Cristian POPESCU (București)