Conferinta Nationala de Medicina a Familiei 2022
 26 - 29 octombrie 2022
Mi-S: 10.00-19.00

Consiliul stiintific

Prof. Dr. Adrian RESTIAN
Preşedinte Fondator SAMF

Prof. Dr. Dumitru MATEI
Preşedinte SAMF

 

Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU (București)
Șef Lucr. Dr. Carmen ANTON (Iaşi)
Șef Lucr. Dr. Daniela Mihaela BALTĂ (București)
Dr. Mihaela BĂTĂNEANŢ (Timișoara)
Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN (București)
Prof. Dr. Luminița BELDEAN (Sibiu)
Conf. Dr. Magdalena BUDIȘTEANU (București)
Şef Lucr. Dr. Mara CARŞOTE (București)
Prof. Dr. Anca CHIRIAC (Iași)
Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ (București)
Acad. A.V. CIUREA (București)
Prof. Dr. Anca COLIŢĂ (București)
Șef Lucr. Dr. Adorata Elena COMAN (Iaşi)
Şef Lucr. Dr. Laura Maria CONDUR (Constanţa)
Conf. Dr. Mihai CRAIU (București)
Conf. Dr. Mircea Dumitru CROITORU (Tg. Mureș)
Dr. Cristina Anca DĂSCĂLESCU (Brașov)
Psiholog clinician Marius Alberti DĂSCĂLESCU (Brașov)
Conf. Habil. Dr. Camelia DIACONU (București)
Prof. Dr. Mircea DICULESCU (București)
Conf. Dr. Monica DRAGOMIR (București)
Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU (Craiova)
Şef Lucr. Dr. Irina EREMIA (București)
Prof. Dr. Roxana FOLESCU (Timişoara)
Șef Lucr. Dr. Liviu GHILENCEA (București)
Dr. Valeria HERDEA (București)
Conf. Dr. Mihaela Adela IANCU (București)
Prof. Dr. Anca Mirela IONESCU (București)
Prof. Dr. Ruxandra IONESCU (București)
Asist. Univ. Dr. Cezar IONIȚĂ (București)
Prof. Dr. Viorel JINGA, Rector UMF „Carol Davila“ (București)
Conf. Dr. Polliana Mihaela LERU (București)
Conf. Dr. Mircea MĂNUC (București)
Dr. Adriana METONI (București)
Dr. Loredana MITRAN (București)
Prof. Dr. Liana Mioara MOȘ (Arad)
Conf. Dr. Adriana MUNTEAN (Cluj-Napoca)
Conf. Dr. Andreea NECULAU (Brașov)
Prof. Dr. Adriana Sarah NICA (București)
Dr. Marinela OLĂROIU (Olanda)
Conf. Dr. Daniela OPRIȘ-BELINSKI (București)
Conf. Dr. Diana Loreta PĂUN (București)
Prof. Dr. Doina Anca PLEȘCA (București)
Prof. Dr. Cătălina POIANĂ (București)
Asist. Univ. Dr. Felicia Claudia POP (Cluj-Napoca)
Șef Lucr. Dr. Voica POP (Oradea)
Șef Lucr. Dr. Aida PUIA (Cluj-Napoca)
Șef Lucr. Dr. Anca-Daniela RAICIU (București)
Prof. Dr. Nicolae SUCIU (București)
Conf. Dr. Marilena STOIAN (București)
Conf. Dr. Răzvan ŞUŞAN (Timişoara)
Conf. Dr. Ana-Maria Alexandra STĂNESCU (București)
Asist. Univ. Dr. Ioana Camelia TELEANU (București)
Prof. Dr. Ioan TILEA (Tg. Mureș)
Dr. Konstantinos VAKALIDIS (Grecia)
Conf. Dr. Andreea VARGA (Tg. Mureș)
Prof. Dr. Carina VOINESCU (Galați)